Wie een nieuwe woning koopt kan de registratierechten en woonbonus van zijn vorige huis meenemen.

Toch in theorie. In de praktijk dient u op een aantal zaken te letten. 1/U kunt maximaal € 12.500 meenemen in uw rugzakje. Stel dat u een nieuw huis koopt met €21.000 registratierechten, dan moet u na aftrek van het meeneembare deel nog € 8.500 opleggen.

2/Het plafond van € 12.500 geldt per woning; niet per persoon. Koop je een woning met twee, dan kunnen beide partners elk slechts € 6.250 recupereren. Werd het vorige huis door één partner aangekocht, dan kan de andere partner geen registratierechten meenemen. Teruggaand naar het vb onder 1/ : na aftrek van €6.250 blijft er dan nog € 14.750 te betalen.1

3/Verdere voorwaarden:

1/nieuwe en oude woning moeten in het Vlaams Gewest liggen.

2/oude en nieuwe woning moeten allebei gelden als uw hoofdverblijfplaats

3/tussen verkoop van het oude huis en aankoop van het nieuwe mag maximaal 2 jaar liggen. Welk het eerst verkocht wordt speelt geen rol. Wanneer het oude huis het eerst verkocht, dan kan de notaris het voordeel wel direct verrekenen. Andersom wordt het meeneembare registratierecht later terugbetaald.

 

WOONBONUS MEENEMEN VIA PANDWISSEL

Nu er geen fiscaal voordeel meer is voor nieuwe leningen, is ook meeneembaarheid van de woonbonus belangrijk geworden. In principe kunt u die behouden als u een nieuw huis koopt.

Dat gebeurt via een pandwissel. De fiscaal voordelige lening loopt gewoon door en de hypotheek wordt overgezet op de nieuwe woning. Opgelet een pandwissel is niet mogelijk als u nog geen nieuwe woning heeft als de oude wordt verkocht. In dat geval is het logisch dat de lening wordt afgelost. Dan gaat de woonbonus verloren.

Oplossing hiervoor : Als het compromis van de nieuwe woning al ondertekend werd en de aankoopakte kan op korte termijn volgen dan kan de notaris dit laten aansluiten. De hypotheek wordt dan rechtstreeks van de oude naar de nieuwe woning overgezet.

Bron: De Standaard